1 lutego ruszy nabór wniosków o 500 plus

pieniadze02 700

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż od 1 lutego zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Trwa on od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres. 

Dokumenty od 1 lutego

ZUS rozpocznie przyjmowanie dokumentów od 1 lutego. Jeśli wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.  Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł także złożyć wniosek przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę.

Do kiedy składamy wnioski

Aby zachować ciągłość wypłat, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek i dopilnować formalności do 30 kwietnia 2023 roku. Wówczas rozpatrzenie wniosku nastąpi najpóźniej 30 czerwca. Osoby, które nie dotrzymają wskazanego terminu, na rozpatrzenie wniosku będą musiały czekać nawet 3 miesiące.

Rządowy portal gov.pl przypomina, że wnioski o świadczenie wychowawcze z programu “Rodzina 500 plus” można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:

  • portalu PUE ZUS
  • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowości elektronicznej

Trochę statystyki

Tylko w 2022 roku ZUS przyznał świadczenie wychowawcze na niemal 8 mln dzieci i przekazał łączną kwotę rodzicom i opiekunom w wysokości 24 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono łącznie ponad 1,1 mld zł na 401,6 tys. dzieci. 500+ dla obcokrajowców. O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce,  pod warunkiem że mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.  Do wniosku o 500 plus muszą dołączyć dokumenty, które to potwierdzą np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500 plus przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni przekazać na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U.