Edukacja – w puli wysoka stawka

Dodatkowe fundusze przeznaczono na budowanie nowoczesnych modeli nauczania i wsparcia pedagogicznego w podstawówkach, gimnazjach i liceach, a także na tworzenie lepiej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty kształcenia w zawodówkach i technikach.

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłasza właśnie dwa konkursy RPO, adresowane do instytucji prowadzących tego rodzaju szkoły. W puli jest ponad 64 milionów złotych.

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych – a także nowoczesne kształcenie zawodowe to bardzo ważne współcześnie sprawy. Cieszę się, że są pieniądze, które możemy w ten sposób zainwestować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach konkursu dotyczącego wsparcia placówek kształcenia ogólnego rozdysponujemy środki na organizację zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni i zakupy pomocy dydaktycznych, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli, którzy muszą być w stanie podołać niełatwym wyzwaniom współczesnego nauczania. Do dyspozycji mamy 24,5 miliona złotych.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 14 do 29 lipca.

W konkursie ogłaszanym z myślą o placówkach kształcenia zawodowego (ogłoszenie pojawi się dziś na mojregion.eu) jest do wzięcia 39,3 mln złotych. To pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Tutaj nabór wniosków od 18 lipca do 1 sierpnia. · Szczegółowe informacje wkrótce na stronie mojregion.eu

Nie ma na co czekać. Jeszcze przed szkolnymi wakacjami temat należy skonsultować z nauczycielami i zabrać się za wypełnianie wniosków. Mamy nadzieję, ze administracja samorządowa nie zawiedzie.

(wind)