Informacje dotyczące danych w programie “Czyste Powietrze” na terenie gminy Brzozie

dym01 700

Informacje dotyczące aktualnych danych o wdrażaniu Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” na terenie Gminy Brzozie.

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 75 szt.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 34 szt.
sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 704 804 zł.