Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – zaktualizowanie danych (II kwartał 2023)

KV logo 1536x1034 1

Dane Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z II kwartału 2023

 

  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] liczba zawartych umów [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota wypłaconych dotacji [zł]
   

89

 

80

 

51

 

1 235 799,66