Szkolenie – ubój zwierząt

7.12.2023 szkolenie Minikowo

Dnia 7 grudnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:
– Uboju z konieczności,
– Pozyskania mięsa na użytek własny,
– Rzeźni rolniczych.
Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymują mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego “Pozyskania mięsa na użytek własny”