75 lat w służbie ludziom

DSC 0169

W niedzielę, 20 sierpnia uroczyście obchodzono 75. rocznicę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janówku. “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” to hasło, które wyznaczyło ich społeczną rolę i przez pokolenia strażacy są mu wierni. Jednostki OSP dawniej zajmowały się gaszeniem pożarów. Dzisiaj pożary to nie wszystko, oprócz nich są zdarzenia związane z wypadkami, katastrofami budowlanymi czy skutkami klęsk żywiołowych. Strażacy z OSP zawsze jednak spieszą z pomocą.

Przybyli goście

Na uroczystości licznie stawili się strażacy z całej gminy Brzozie. Wśród druhów znaleźli się także zaproszeni goście, którzy reprezentowali władze samorządowe oraz strażackie. Całą uroczystość prowadzili naczelnik OSP Janówko Piotr Szpakowski i prezes OSP Janówko Piotr Smoczyński. Swoją obecnością zaszczycili druhów między innymi: reprezentujący wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Annę Gembicką Arkadiusz Orłowski, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, w imieniu posła na Sejm RP Mariusza Kałużnego Michał Żmijewski, w imieniu prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego Kamil Suchocki, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a jednocześnie prezes zarządu oddziału powiatowego OSP Zbigniew Sosnowski, ksiądz kanonik Wiesław Wyszkowski, przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, skarbnik Gminy Brzozie Ewa Piotrowicz, prezes oddziału gminnego związku OSP Stefan Błaszkiewicz, sołtys wsi Janówko Małgorzata Smoczyńska, delegacje jednostek OSP wraz z prezesami. W krótkich słowach prowadzący przedstawili historię jednostki, co spotkało się z miłym przyjęciem.

Miłe słowa od wójt gminy Brzozie

Wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska zabierając głos powiedziała między innymi: – Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj spotykamy się w tak zacnym gronie, aby świętować jubileusz 75-lecia OSP Janówko. Ochotnicze Straże Pożarne to stowarzyszenia, które oprócz ustawowych zadań realizują szereg równie ważnych dla społeczności lokalnych funkcji. Integrują społeczność, a także krzewią kulturę i tradycję. To bardzo piękne i bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie. Jednostka OSP Janówko nie tylko angażuje się w ratowanie mienia i życia. Także aktywnie uczestniczy w społeczności lokalnej angażując się w różne przedsięwzięcia. Jako wójt tej gminy jestem bardzo dumna, że nasze jednostki tak pięknie się rozwijają. Oprócz sprzętu ważniejszy jest kapitał ludzki. To właśnie wy panie i panowie tworzycie fantastyczne jednostki i organizacje, integrując się i pokazując, jak pięknie można żyć.

Nagrodzono medalami

Po uroczystych przemówieniach przybyłych gości nastąpiło poświęcenie i przekazanie motopompy, która została zakupiona z budżetu Gminy Brzozie i środków z Funduszu Sprawiedliwości, dzięki życzliwości posła na Sejm RP Mariusza Kałużnego. Całkowity koszt zakupu to 43 tys. zł, z czego 20 tys. zł to środki z Funduszu Sprawiedliwości, a pozostała kwota to wkład Gminy Brzozie. Na zakończenie prezes zarządu oddziału powiatowego OSP Zbigniew Sosnowski wręczył medale druhom: Piotrowi Smoczyńskiemu (srebrny medal), Zenonowi Malinowskiemu (srebrny medal), Romanowi Waruszewskiemu (srebrny medal), Rafałowi Malinowskiemu (brązowy medal) i Andrzejowi Koziorzemskiemu (brązowy medal). Podziękowano też Paniom z KGW Janówko za przygotowanie smakołyków na uroczysty jubileusz. A później były rozmowy, rozmowy, rozmowy…

Fot. z wręczenia medali Małgorzata Smoczyńska