Akademia Sołtysów. Kto z gminy Brzozie?

W powiecie brodnickim jest 133 sołtysów, wielu z nich w październiku rozpocznie zajęcia na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów. Pierwsze spotkanie szkoleniowe sołtysów w brodnickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Kujawsko-Pomorska Akademia Sołtysów to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, na podejmowanie wspólnych inicjatyw, na efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych.
Pierwsze szkolenie 2 października 2012r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24 o godz. 10.00.

W programie pierwszego szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

10.00-10.45 Sołtys jako lider, wzmacnianie kompetencji przywódczych
10.45-11.30 Sołtys w wiejskim procesie decyzyjnym
11.45-12.30 Rola sołtysa w kontekście wzmacniania wiejskiej wspólnoty
12.30-13.15 Podejście do współdziałania wzmacniające skuteczność
13.15-14.00 Skuteczne komunikowanie się
14.00-14.45 Jak radzić sobie z konfliktem i dążyć do porozumienia

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na zajęcia. Rejestracja uczestników od godz. 9.30. Wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, w terminie do dnia 28 września 2012r. do Ireny Borkowskiej, pracownika Starostwa Powiatowego w Brodnicy, tel. 056/495 08 38. Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kto skorzysta z tej propozycji z gminy Brzozie?

(wind)