Aktywne formy wsparcia

Logo - Powiatowy Urząd Pracy, PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy serdecznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez Nasz Urząd.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:

• organizację prac interwencyjnych (tj. refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną skierowaną przez PUP);

• organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;

• organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

• dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków o:

• przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18 – 29 lat; w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;

• refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6, dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnymi do lat 7.

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków. Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce

Dokumenty do pobrania

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRODNICY
ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica,
tel./fax:, 56 649 89 40 / 56 649 89 67 e-mail: tobr@praca.gov.pl

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Zaproszenie - aktywne formy 2021 26/04/2021 13:57 203 KB 2119