Ankieta „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”

osoba wypełniająca długopisem ankietę

Szanowni Państwo

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”, który obejmuje gm. BOBROWO, gm. BRZOZIE, m. i gm. JABŁONOWO POMORSKIE, gm. WĄPIELSK.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Nasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po ich opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

 Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7z9qvj