Awans zawodowy nauczyciela Szkoły Podstawowej w Brzoziu

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska w obecności Zastępcy Wójta Pani Grażyny Grzecznowskiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu Pani Katarzyny Wandzlewicz wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Weręgowskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Brzoziu, która 23 sierpnia 2021 r. zdała egzamin przed komisją powołaną przez Wójta.
 
Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.
Pani Wójt wręczając akt nadania pogratulowała nauczycielce uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzyła zdrowia, dalszych sukcesów i wytrwałości w kontynuacji wyzwań zawodowych.
 
Wszystkim Uczniom, Dyrektorom, Nauczycielom oraz pracownikom obsługi życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!