Badanie Internetu na wsi

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety przygotowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów dotyczącej korzystania z Internetu na obszarach wiejskich

Szanowni Państwo,

Z uwagi na ogromny sukces konkursu postanowiliśmy wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji kontynuować nasze wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu dotyczącym korzystania z Internetu na obszarach wiejskich. Jest ono w pełni anonimowe, a jego wyniki pozwolą nam zaplanować jeszcze lepsze działania w niedalekiej przyszłości Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Znajduje się ona pod tym adresem:

www.badanie.kss.org.pl

Prosimy też o przekazanie tej wiadomości dalej do wszystkich Państwa znajomych, którzy korzystają z Internetu i mieszkają na wsi oraz upublicznienie informacji o badaniu na korzystanych przez Państwo portalach społecznościowych.

Z góry dziękując za poświęcony czas.

Pozdrawiamy
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin