Będą pieniądze na drewniane perełki

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Brzoziu

Najwyższe dofinansowanie w regionie warmińsko-mazurskim, bowiem ponad 15,6 miliona złotych przyznano projektowi “Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej — konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu”. Projekt, według Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego przewiduje wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich w zabytkowych kościołach Diecezji Toruńskiej. Są to w większości budowle drewniane datowane na XVIII wiek. Ponadto prace konserwatorskie maja objąć prawie 130 sakralnych obiektów zabytkowych ruchomych, które znajdują się na wyposażeniu kościołów.

Ministerstwo Kultury, jako partnera odpowiedzialnego za realizację projektu wymienia nowomiejską parafię pw. św. Tomasza Apostoła. Pozostałymi stronami porozumienia są kościoły należące do Diecezji Toruńskiej. Na liście zabytków, które zostały objęte projektem są parafie: pw. św. Marcina Biskupa w Boleszynie, pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu, pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie, pw. św. Barbary w Lubawie, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie, pw. św. Wawrzyńca w Rożentalu, pw. św. Michała Archanioła w Tylicach i pw. św. Barbary w Złotowie.
(wind)