Bezpieczne wakacje i pierwsza pomoc!

Szkoła Podstawowa w Brzoziu bierze udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Dzieci biorą udział w konkursie plastycznym  promującym  bezpieczne wakacje, przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznych zachowań w czasie wolnym w różnych miejscach a na stronie internetowej szkoły ukaże się baner informacyjny o akcji.

Uczniowie klas IV-VI w ramach lekcji przyrody zostali również przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Specjaliści ratownictwa medycznego przeprowadzili pogadankę oraz fachowy pokaz,  co należy robić gdy człowiek utracił przytomność. Następnie wszyscy praktycznie ćwiczyli pozycję boczną oraz reanimację na fantomie, czyli w języku medycznym resuscytację krążeniowo-oddechową, tzw. RKO.

Dziękujemy Panu Waldemarowi Bytner za pomoc w zorganizowaniu zajęć z pierwszej pomocy oraz Pani Milenie i Panu Sebastianowi za przeprowadzone zajęcia.

Pamiętajmy, że  zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Więcej informacji na temat pierwszej pomocy można uzyskać na stronie: http://www.pierwszapomoc.net.pl/index.php.

Przypominamy numery alarmowe:

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

oraz telefon alarmowy do wszystkich jednostek  –  112

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji 2014!!!