Biwak kończy dzieło

Z noclegiem na podłodze

W pierwszy weekend września w szkole Podstawowej w Jajkowie miał miejsce biwak kończący realizację projektu „Ku przyszłości”.  Kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, doradztwo zawodowe oraz przedsiębiorczość – to zadania projektu.

Celem tej inicjatywy  jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gmin wiejskich powiatu brodnickiego  w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości.

Zadania realizowane w projekcie to: warsztaty wyjazdowe dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia pozalekcyjne i wyjazdowe w formie interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów oraz dostarczenie materiałów dydaktycznych.

Biwak obfitował w wymagające kreatywności zadania grupowe i indywidualne. Uczniowie wykazywali się pomysłowością i niekonwencjonalnym podejściem do stereotypowych sytuacji. Potrafili ze sobą współpracować, mimo nawet znacznej różnicy wieku. Składy grup za każdym razem znacznie się zmieniały, co wymagało od uczestników dużej elastyczności. Autoprezentacja wymagała pokonania tremy, a przyjazna atmosfera grupy była ku temu dobrym motywatorem. Mimo różnorodnego składu uczestników biwaku (55 uczniów od kl. II do kl. VIII) stanowili oni zgodny zespół, który tylko w sytuacji realizacji zadania wchodził w konstruktywny spór.

Ogromną atrakcją biwaku była wizyta harcerzy i wspólne z nimi zajęcia. Prawdziwym hitem okazał się nocleg na podłodze w sali gimnastycznej. Nielicznym udało się trochę pospać.

Wzruszających chwil było wiele, a jedną z najbardziej emocjonujących było zaśpiewanie o północy 4 zwrotek hymnu Polski. Cóż to było za przeżycie, gdy na środku sali gimnastycznej, w pozycji zasadniczej, z piękną nutą i szacunkiem popłynęły rytmicznie słowa Mazurka Dąbrowskiego. To dla Niepodległej w Jej setną rocznicę…

Na biwaku oprócz zadań wynikających z projektu była okazja do trenowania samodzielności, opiekuńczości, odpowiedzialności za siebie i innych oraz samoobsługi, komunikacji interpersonalnej i pokonywania własnych słabości.

(wind)
Fot. Nadesłane