Brodnica. Powiatowy zjazd druhów OSP

Z udziałem posła Zbigniewa Sosnowskiego odbył się statutowy zjazd powiatowy jednostek strażackich OSP z regionu brodnickiego. Oceniono pięcioletnią działalność władz związku OSP.

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele jednostek OSP z gminy Brzozie, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Brzozie – Mieczysław Jętczak. Delegaci na zjazd wybrali nowe władze powiatowej organizacji OSP oraz delegatów na zjazd wojewódzki.
(wind)