Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza. Odpowiedzialny detektoryzm

III konferencja Odpowiedzialny detektoryzm

W Brzoziu odbyła się III Konferencja Brodnickiej Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej pn. „Odpowiedzialny detektoryzm”. Udział wzięli w niej nie tylko regionaliści, pasjonaci historii, poszukiwacze śladów przeszłości.

Organizatorzy przedstawili bogaty program związany z działalnością jaką prowadzą. A poza tym przedstawiciele wojska z jednostki specjalnej w Chełmnie, patrol saperski zaprezentował sprzęt dzięki któremu obserwować można właściwe zachowanie się i postępowanie w przypadku ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych, w tym niewybuchów. Marian Chwiałkowski, znany regionalista, emerytowany pułkownik WP, mówił o wpływie znalezionych zabytków na kształtowanie świadomości patriotycznej młodzieży. Z kolei dr hab. Katarzyna Zalasińska – dyrektor departamentu ochrony zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  mówiła o aktualnych zagrożeniach dóbr kultury, a Marcin Sabaciński o aspektach prawnych dotyczących prowadzenia poszukiwań.

Ciekawe referaty przygotowali także dr Jadwiga Lewandowska z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie – archeolodzy i detektoryści, Michał Młotek – depozyt hrabiego Finckensteina, Olaf Popkiewicz – wybrane aspekty eksploracji.

Konferencji towarzyszyła wystawa interesujących eksponatów, artefaktów znalezionych także na Pojezierzu Brodnickim. Organizatorem konferencji było stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza oraz Wójt Gminy Brzozie.

Tekst (wind)
Fot. Wind, M. Kaniewski, M. Biegaj

Pozostałe artykuły: