Brzozie. Delegaci na powiatowy zjazd OSP

Silna reprezentacja gminy stawi się 17 grudnia na zjeździe powiatowych struktur OSP w Brodnicy. Zjazd odbędzie się – a jakże – w zajeździe “Europa”.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Zrzeszenia OSP RP są: Stefan Błaszkiewicz z Zembrza – prezes gminnych struktur OSP, Waldemar Bytner z Brzozia – wiceprezes oraz członkowie Krzysztof Żebrowski z Wielkiego Głęboczka, Ireneusz Figurski z Małego Leźna, Konrad Lewicki z Wielkiego Głęboczka, Bernard Malinowski z Janówka, Stefan Otręba z Zembrza, Szostakowski z Brzozia – komendant gminny, Zygmunt Zega z Małego Głęboczka, Jerzy Milewski z Sugajna.

Powiatowy zjazd druhów przyjmie sprawozdanie z działalności obecnych władz OSP i dokona wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiatowego OSP. Wybierze również delegatów z powiatu brodnickiego na zjazd wojewódzki.

Druhom życzymy pomyślnych obrad, dobrych wyborów, sukcesów w powiecie brodnickim, województwie i kraju.

(wind)