Brzozie. Gdy ma się takich synów!!!

Honory wojskowe dla rodziców – Marianny i Stanisława Zagórskich oraz Teresy i Kazimierza Domżalskich. Wychowali swoich synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Podczas ostatniej sesji samorządu gminy Brzozie odbyła się podniosła uroczystość. Decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono srebrne medale “Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i znakomitych żołnierzy. Srebrny medal otrzymują rodzice, których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

W gminie Brzozie na honory wojskowe zasłużyli Marianna i Stanisław Zagórscy, których czwórka synów – Bogdan, Marek, Andrzej i Łukasz – podczas służby wojskowej sprawdziła się pod każdym względem.

Z tą samą atencją wręczono medale Teresie i Kazimierzowi Domżalskich. Ich trzej synowie – Jarosław, Krzysztof i Wiesław – godnie pełnili służbę w Wojsku Polskim.

Medale wręczył Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy ppłk mgr Krzysztof Gruszecki. Do gratulacji przyłączyli się także Wójt gminy Brzozie Mieczysław Jętczak, Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Leśniewski oraz cały samorząd.

Tekst i fot. (wind)