Brzozie samorządowe w “Rzeczpospolitej”

Ukazał się doroczny Ranking Samorządów, o którym pisaliśmy już we wcześniejszej informacji. Dziś więcej na ten temat, ponieważ są powody, aby się chwalić. I to w skali ogólnopolskiej.

Sposób wybory najlepszych samorządów "Rzeczpospolitej" jak co roku zatwierdziła niezależna kapituła. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami. 

W globalnym Rankingu Samorządów (gminy wiejskie) Brzozie zajęło 99 miejsce jako jedna z pięciu gmin Kujawsko-Pomorskiego, jako jedyna z powiatu brodnickiego i ościennych. Pozostałe gminy to Cekcyn, Czernikowo, Łysomice, Bukowiec.

Najbardziej znaczący sukces Brzozie zanotowało w rankingu – najbardziej innowacyjne gminy wiejskie. Pozycja 19 tego najlepszym dowodem. W tych rankingach uhonorowano gminy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

O bezpieczeństwie finansowym w Brzoziu wiedzą nie tylko samorządowcy, ale chyba wszyscy mieszkańcy. Dobrze, że to już historia, dobrze, że znalazł się taki człowiek jak Mieczysław Jętczak, który doskonale zna mechanizmy zarządzania, prostą logikę, którą kieruje się każdy gospodarz.

(WIND)