Brzozie. Strażacki turniej uczniów

W czwartek o godz. 10.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom.

– Odbyły się już eliminacje wewnątrzszkolne, przygotowane są zespoły trzyosobowe i zaczynamy! – mówi Krzysztof Żebrowski, działacz OSP w gminie Brzozie. – Tematyczny zakres tego turnieju obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Do rywalizacji przystąpią uczniowie SP Wielkie Leźno, SP Brzozie i SP Jajkowo. Pytania będą pisemne – trzeba młodzież skutecznie przetestować, a następnie ustne. Jury przewodniczy Mirosława Grabowska, szefowa wydziału oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Brzozie. W składzie jury zasiądą też Henry Zalewski – nauczyciel z SP Jajkowo, Jerzy Natkowski, dyrektor SP Wielkie Leźno oraz Arkadiusz Orłowski – nauczyciel SP Brzozie.

Najlepsi otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepsza drużyna przejdzie do kolejnego szczeble rywalizacji o charakterze ogólnopolskim. 
(wind)