Brzozie. “Widoczna Gmina” – jak zachować się na drodze

Wdzięcznych uczniów mieli w Brzoziu policjanci z bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej Policji realizujący projekt “Widoczna Gmina”. Ponad 170 z najmłodszych klas (I-III) szkół podstawowych Brzozia, Wielkiego Leźna i Jajkowa uczestniczyło w tym szkoleniu.

Jak najlepiej szkolić najmłodszych, mówić o zagrożeniach w ruchu drogowym, opisując jak należy zachować się na drodze – we dnie i o zmroku? Oczywiście, przez zabawę – poważną zabawę.

Głównym celem tej akcji jest przekazanie wiedzy na temat zagrożeń na drogach, udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim potrzeby noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego – mówi Mirosława Grabowska, kierownik wydziału oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Brzoziu. – Wspomniana akcja ma przekonać, głównie najmłodszych, ale też i starszych uczniów do konieczności bycia widocznym dzięki noszeniu odblaskowych gadżetów.

Lekcja zaczęła się od prostego, tak by się mogło wydawać, pytania: którą stroną szosy powinien iść pieszy? Prawą, lewą, a może środkiem? Odpowiedzi praktycznie prezentowano. Lewa strona – to bezpieczne miejsce. Oczywiście, uczniowie wiedzieli, ale też mogli przekonać się co ułatwia orientację kierowcom, jadącym szybciej lub wolniej, że mają przed sobą pieszego – odblaskowe paski, gadżety, kamizelki.

Były też rozmaite konkursy, a wśród nich, najbardziej atrakcyjny, związany z jazdą na rowerze – bezpieczną jazdą!!! Już podczas tej, zręcznościowej jazdy, uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto jechać w kasku rowerowym, dlaczego w kamizelce, dlaczego rower musi być sprawny, także wyposażony w znaki odblaskowe.

Jak już ktoś jest uczestnikiem ruchu drogowego, a rowerzysta taki jest, musi zachować wszelkie względy bezpieczeństwa, stosować się do nakazów, zakazów, o których informują znaki drogowe. Ten element również przećwiczono podczas zajęć w sali gimnastycznej SP w Brzoziu, gdzie gościli uczniowie wszystkich wsi gminy Brzozie z pozostałych szkół podstawowych – w Jajkowie i Wielkim Leźnie. Nagrodą za ukończenie tego szybkiego kursu były kamizelki odblaskowe.

Po powrocie do domu uczniowie zapewne opowiedzieli swoje wrażenia z udziału w tej wyjątkowej lekcji, zachęcając, aby rodzice również – dla bezpieczeństwa – kupili sobie odblaskowe kamizelki.

Słowa podziękowania za udział, inicjatywę i przeprowadzenie tej akcji należą się policjantom z KWP w Bydgoszczy, Piotrowi Kozłowskiemu, inspektorowi wojewódzkiemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przede wszystkim Urzędowi Gminy w Brzoziu za sfinansowania zakupu kamizelek odblaskowych dla uczniów, zorganizowania szkolenia w SP Brzozie.

Na bezpieczeństwo najmłodszych, bezpieczeństwo na drodze, a także bezpieczeństwo w sensie ogólnym nie należy żałować pieniędzy – mówi Mieczysław Jętczak, wójt gminy Brzozie. – Na tym polega nasza wspólna, obywatelska mądrość.
Tekst i fot. (wind)