Co zrobiono w Brzoziu?

Ostatnie wydarzenia w Gminie Brzozie – zmasowany atak na Wójta i samorząd przy okazji tzw. ustawy śmieciowej – trudno uznać za sposób krytycznej nawet dyskusji, wyrażania swoich wątpliwości wobec sposobu zarządzania gminą, wobec efektów działań władzy. Tym bardziej, że dyskusji nie ma, jest tylko monolog. I pretensje.

Gdy Wójt jest atakowany

Ostatnie wydarzenia w Gminie Brzozie – zmasowany atak na Wójta i samorząd przy okazji tzw. ustawy śmieciowej – trudno uznać za sposób krytycznej nawet dyskusji, wyrażania swoich wątpliwości wobec sposobu zarządzania gminą, wobec efektów działań władzy. Tym bardziej, że dyskusji nie ma, jest tylko monolog. I pretensje.

Przypomnijmy, że Mieczysław Jętczak został gospodarzem Gminy Brzozie w tragicznych dla mieszkańców okolicznościach. Poprzedni gospodarz sprowadził Brzozie na skraj bankructwa. Proces sądowy, finanse w opłakanym stanie, wyłączenie prądu jako symbol tej zapaści. Gmina jednak nie pogrążyła się w ciemnościach. 

Plan ratunkowy

Mieczysława Jętczaka polegał w pierwszej kolejności na ułożeniu się z Ministerstwem Finansów – wielka pożyczka rządowa przywróciła normalność. Tyle, że nikt nic nie dostał za darmo. Każdą pożyczkę trzeba spłacić. Gmina spłacać ją będzie jeszcze do 2016 roku, po 500 000 zł. rocznie. Niewiele już pozostało.

Od 2004 roku minęło ponad osiem lat. Gdyby Wójt i samorząd przyjęli przed laty plan minimum wszystko by się sprowadzało do spłaty zadłużenia i stagnacji. Wówczas bliski prawdy byłby zarzut: ten Wójt nic nie zrobił, po co go wybieraliśmy i to na kolejne kadencje?

Właśnie po to, żeby zaczął działać, a efekty tego działania miały przynieść korzyści mieszkańcom. Otóż nazbierało się tych korzyści i efektów od 2005 r. za 19, 5 mln złotych (zaokrąglając), czyli 48 inwestycji. Przejdźmy zatem do faktów, gdyż z faktami się nie dyskutuje. Ich lista jest imponująca, choćby w porównaniu z dorobkiem innych gmin w okresie 2005 – 2012.

– Zakup zestawu maszyn do prac przy utrzymaniu dróg gminnych – 340 000 zł.
– Modernizacja drogi gminnej Brzozie – Mały Głęboczek – 125 900 zł.
– Zagospodarowanie centrum wsi Brzozie na cele rekreacyjno – kulturalne – 88 280 zł.
– Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami oraz drzwi wejściowych w SP w Wielkim Leźnie – 39 340 zł.
– Termomodernizacja SP w Jajkowie – 222 250 zł.
– Realizacja programu oszczędnościowego w zakresie oświetlenia drogowego – 80 320 zł.
– Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni asfaltowej emulsją i grysami na drodze Jajkowo – Świecie 49 000 zł
– Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w Brzoziu – 1 014 839 zł.
– Budowa sieci zewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Jajkowo – 140 124 zł.
– Docieplenie budynku sali gimnastycznej przy SP w Wielkim Leźnie, wymiana pokrycia dachu z ociepleniem poddasza – 471 077 zł.
– Rozbudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Wielkim Leźnie – 1 018 529 zł.
– Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i tłocznej z przepompowni Jajkowo – Świecie – 549 150 zł.
– Dokumentacja techniczna gminnej oczyszczalni ścieków w Jajkowie, projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej dla Wielkiego Głęboczka – 190 320 zł.
– Modernizacje i remont świetlic wiejskich w Brzoziu i Zembrzu – 754 000 zł.
– Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jajkowie wraz z budową kolektora zrzutowego ścieków – 4 037 731 zł.
– Boisko sportowe Orlik 2012 – 1 090 000 zł
– Rozbudowa i remont świetlicy w Janówku – 219 909 zł.
– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Jajkowie, etap I sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni  ścieków w Jajkowie – 290 976 zł.
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Wielkiego Głęboczka z przesyłem kolektorami tłocznymi ścieków do oczyszczalni w Jajkowie i sieci wodociągowej Jajkowo – Wielki – Głęboczek – 2 382 273 zł.
– Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w Małym Głęboczku, Wielkim Głęboczku i Wielkim Leźnie – 850 324 zł.
– Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Sugajnie, Małym Głęboczku, Wielkim Głęboczku, Wielkim Leźnie, Zembrzu i Trepkach – 52 899 zł
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami oraz sieci wodociągowej rozdzielczej Z przyłączami z Małego Głęboczka do Wielkiego Głęboczka – 1 423 825 zł.
– Modernizacja drogi gminnej Sugajno – Wielkie Leźno – 98 200 zł.
– Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania w zakresie stosowania technologii Cyfrowa Szkoła – 154 162 zł.
– Zakup tablic interaktywnych do SP w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie – 125 000 zł
– Remont Gimnazjum i szkół podstawowych w Jajkowie, Wielkim Leźnie i Brzoziu – 520 000 zł.
– Zakup motopompy pożarniczej tohatsu – 28 355 zł.
– Zakup samochodu strażackiego MAN dla OSP Brzozie – 599 200 zł
– Chodniki w Brzoziu, Wielkim Leźnie, Wielkim Głęboczku – 180 000 zł.
– Remont przejętego posterunku Policji w Brzoziu – 195 000 zł.
– Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu – 68 000 zł.
– Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brzozie – 55 000 zł.
– Wybudowanie 9 placów zabaw dla dzieci w Jajkowie, Wielkim Głęboczku, Świeciu, Sugajnie, Janówku, Zembrzu, Wielkim Leźnie i Brzoziu – 157 500 zł.
– Modernizacja dróg gminnych Jajkowo – Świecie, Brzozie – Mały Głęboczek – Wielki Głęboczek, Sugajno – Boleszyn, Wielkie Leźno – Sugajno – 1 160 000 zł.
– Sieć ciepłownicza do biblioteki gminnej i klubu internetowego – 35 000 zł.
– Odwodnienie budynku Gimnazjum w Brzoziu oraz klubu internetowego – 35 000 zł.
– Ogrodzenie budynku gimnazjum w Brzoziu, utwardzenie kostką brukową dróg dojazdowych i placu przy szkole – 30 000 zł.
– Modernizacja starej przepompowni ścieków w Jajkowie – 66 297 zł.
– Tablice interaktywne dla Gimnazjum w Brzoziu – 24 500 zł.
– Wprowadzenia indywidualizacji klas I-III – 90 000 zł.
– Program “Radosna wiosna” – 18.000 zł
– Wprowadzenie projektu e-usługi, e-organizacja, e-edukacja, pakiet rozwiązań edukacyjnych – 112 500 zł.

Jest też kilka inwestycji które – bardzo możliwe – mogą stać się przedmiotem krytycznych uwag. I słusznie.

Otóż wybudowano zaplecze garażowo – warsztatowe przy Urzędzie Gminy za 45 000 zł, wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PCV w budynku Urzędu Gminy za 36 929 zł., oraz zakupiono komputery i serwer z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy za 69 100 zł. I tu można postawić pytanie po co? Czy nie jest to rozrzutność? Ramy okienne można było pomalować farbą emulsyjną, położyć kit, a zbite szyby okleić folią. Zamiast majstrować w warsztacie, w garażu lepiej pojechać do kowala, a zaparkować maszyny pod wiatą. Serwer i komputery to już szczyt – nie lepiej policzyć na palcach, ostatecznie na liczydle?

(wind)