Coaching i tutoring

Sposób na naukę języków obcych

Urząd Marszałkowski zaprasza wszystkich nauczycieli języków obcych z regionu do udziału w nowym projekcie szkoleniowym -Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej?. Przygotowano bogatą ofertę bezpłatnych seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, studiów podyplomowych oraz wyjazdów zagranicznych.

– Projekt skierowany jest do wszystkich nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. To szansa dla pedagogów na podniesienie kompetencji zawodowych i podwyższenie jakości nauczania z użyciem nowatorskich rozwiązań metodycznych – mówi marszałek Piotr Całbecki

Coaching jest uznaną metodą wspierania rozwoju. Dzięki indywidualnej pracy z coachem nauczyciele doprecyzują cele i metody działań, dowiedzą się jak podejmować trafniejsze decyzje i lepiej wykorzystywać swoje umiejętności w pracy dydaktycznej.

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i motywowanie ich do samodzielnej pacy. Polega na regularnych spotkaniach nauczyciela z uczniem, podczas których uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem. Tutor potrafi trafnie rozpoznać potencjał ucznia, odkryć i wzmocnić jego mocne strony i talenty, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju i zmotywować go do samodzielnej pracy.

Projekt obejmie wsparciem 250 nauczycieli. Zaplanowano między innymi seminaria, warsztaty metodyczne, grupowe i indywidualne spotkania z coachem oraz kursy dodatkowe. Pedagodzy będą też mogli podjąć wybrane przez siebie studia podyplomowe związane z nauczaniem języków obcych. Dodatkowo zaplanowano też wizyty studyjne w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Nauczyciele uczestniczący w programie zorganizują w swojej szkole tutoring dla grupy uczniów oraz zajęcia pozalekcyjne w oparciu o autorski program nauczania.

Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników. Zajęcia ruszą w październiku a realizacja projektu potrwa do końca roku szkolnego 2014/2015. Budżet przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzku to 2,5 miliona złotych.

(wind)