Cóż to był za bal!

bal seniora

Seniorzy z klubu “Brzozowy Raj” już po raz trzeci bawili się na Balu Seniora w Hotelu Kalchem. W piątek, 8 lipca odbyła się impreza taneczna, która udowodniła, że młodym można być w każdym wieku. Seniorzy tańczyli, śpiewali, a uśmiechy nie schodziły z ich twarzy. Impreza trwała do późnych godzin nocnych i można ją z pewnością zaliczyć do udanych. Ach, cóż to był za bal!

 

Byli liczni goście

Bal Seniora w Brzoziu ma już swoją tradycję. Rozpoczęli go Halina Borkowska i Marek Tęgowski, którzy razem stworzyli świetny duet. Były ciepłe słowa powitania i przedstawienia przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi: wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, radna Sejmiku Województwa Małgorzata Taranowicz w imieniu posłanki na Sejm Joanny Borowiak, przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Graczyk-Baron, przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz wraz z radnymi, partner projektu – prezes Fundacji Rozwój i Edukacja w Górznie Dominika Sakowicz, koordynator projektu Agnieszka Chyła wraz z grupą projektową.

Powitania i życzenia

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska witając gości powiedziała: – Witam wszystkich po raz trzeci na Balu Seniora w gminie Brzozie. Jest mi niezmiernie miło, że mamy wspaniałych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam radnych wraz z przewodnicząca Marią Florkiewicz i pracowników Gminy. Witam też wszystkich seniorów, którym życzę przede wszystkim zdrowia, szczęścia, żebyście zawsze byli uśmiechnięci jak dzisiaj i zadowoleni. Mam nadzieję, że będziecie się bawić do białego rana, bo kondycję macie wyśmienitą. Wszystkiego dobrego.

Na początek polonez

Bal rozpoczęto tradycyjnym polonezem. Oprócz niego seniorzy przygotowali także pokaz swoich umiejętności wokalnych. Trzeba z podziwem przyznać, że potrafią tańczyć i potrafią śpiewać, mają więc rozliczne talenty, które mogą rozwijać w Klubie Seniora “Brzozowy Raj”. Po części oficjalnej były tańce, hulanki i swawole, a suto zastawione stoły kusiły każdego. Było też magiczne lustro, które robiło śmieszne zdjęcia. Seniorzy przebierali się i robili sobie fotki, które będą niezwykłą pamiątką po upojnej nocy.

Przypominamy:

Klub Seniora w Brzoziu powstał w 2020 roku z inicjatywy wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej. Gmina Brzozie pozyskała na ten cel prawie milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Seniorzy spotykają się w klubie dwa razy w tygodniu i nie ma czasu na nudę. Do dyspozycji mają wiele zajęć m. in. zajęcia muzyczne, taneczne, rękodzieło, zajęcia komputerowe, spotkania z psychologiem, czy rehabilitację. Są także atrakcyjne wyjazdy i wycieczki.

Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.