Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR XXIX/207/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty, od 01 maja 2022 roku obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci).

 

Za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 56,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

2. DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku)

3. NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf 1. DEKLARACJA NA ODPADY KOMUNALNE 20/03/2023 14:00 886 KB 293
pdf 2. Deklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-domki-letniskowe 20/03/2023 14:18 884 KB 243
doc 3. NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 20/03/2023 14:21 13 KB 248