Demografia Gminy Brzozie

Demografia gminy Brzozie

Na koniec 2021 roku Gmina Brzozie liczyła 3 844 mieszkańców, w tym 1 892 kobiet oraz 1 952 mężczyzn.
Zanotowano 38 urodzeń oraz 39 zgonów.
Najpopularniejsze nadawane imiona to Zuzanna, Zofia, Emilia oraz Igor.
 
Demografia gminy Brzozie
Demografia gminy Brzozie