Dla wiejskich liderów

Akademia Sołtysów

Jeszcze w październiku rozpocznie się   II cykl zajęć na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów. Sołtysi uczestniczyć będą w warsztatach, na których m.in. poznają metody współpracy, aktywizowania społeczności i korzystania z unijnych środków.

Zajęcia na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów adresowane są do liderów wiejskich  społeczności,  którzy mają wpływ na podejmowanie wspólnych inicjatyw, na efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych.

Szkolenia są bezpłatne i  rozpoczną się 28 października  o godz. 10.00, w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24.

W programie następujące tematy: Wiejski Lider – wartości, indywidualność, harmonia, wizja. Skuteczne porozumienie – astawienie, słuchanie, komunikowanie, decydowanie. Wiejska wspólnota – więzi, współodpowiedzialność, współdziałanie. Wiejskie generacje – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Wiejska strategia – pożytki, etapowanie, zakres, wdrożenie.  Zadania i nagrody – ziałanie, monitoring, uznanie.

(wind)