Do 30 czerwca obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewasz dom lub mieszkanie

CEEB plakat 2022 1

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

  • Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych.
  • Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do Urzędu Gminy Brzozie, pok. Nr 7. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

  • metryka budynku (adres nieruchomości),
  • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
  • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
  • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.