DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Wniosek o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022r. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lutego  do 31 października wypłata dodatku zostanie zrealizowania jednorazowo.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – maksymalnie 2.100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym – maksymalnie 1.500 zł miesięcznie na osobę.

Osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

  1. a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  2. b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Online, bądź UG w Brzoziu- pokój nr 7).

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski m.in. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Brzoziu, pokój nr 1, tel. 564912915.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek dodatek osłnowy NOWY wzór 21/02/2022 08:28 371 KB 5030
pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 25/01/2022 13:33 69 KB 5117
pdf Ulotka_dodatek_osłonowy_-_wersja_kolorowa-1 10/01/2022 14:10 4 MB 4963