Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

wniosek01 700

Od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku gospodarstwa domowe mogą zacząć ubiegać się o przyznanie tzw. dodatku elektrycznego w wysokości 1 000 zł lub 1 500 zł. Wnioski należy składać w swoich gminach. Kto skorzysta z dodatku? Wniosek mogą składać odbiorcy energii, których głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna.

Kto nie uzyska dodatku elektrycznego?

Z dodatku nie skorzystają rodziny, które:

  • posiadają mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
  • posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
  • objęto je pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
  • objęto je pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Jednym z kluczowych warunków ubiegania się o dodatek elektryczny jest złożenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, w terminie do 11 sierpnia 2022 roku. Rodziny, które wpisu takiego nie dokonały, nie będą mogły ubiegać się o wypłatę dodatku. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska obowiązuje zasada – jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny będzie wypłacany do 31 marca 2023 r.

Kiedy 1000 zł a kiedy 1500 zł dodatku?

Dodatek eklektyczny będzie wypłacany w dwóch wysokościach – 1000 zł oraz 1500 zł.

  • 1 000 zł – będzie przysługiwało gospodarstwom domowym zużywającym do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – będzie przysługiwało gospodarstwom domowym zużywającym powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski o dodatek elektryczny można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Brzozie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.