Dodatkowy argument – są programy, są pieniądze

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, “żywe lekcje” oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe – na realizację 76 projektów poszerzających ofertę edukacyjną gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym trafią 42 miliony złotych.

W Urzędzie Marszałkowski owe wsparcie ma specjalne określenie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

– To kolejne środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które kierujemy na oświatę i edukację w regionie. Wsparcie trafia też między innymi na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, stypendia dla uzdolnionej młodzieży oraz rozwój szkolnictwa zawodowego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W sumie ze wsparcia skorzysta ponad 28 tysięcy uczniów z 250 szkół. Na liście beneficjantów są także szkoły z powiatu brodnickiego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, “żywych lekcjach” z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego oraz skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie otrzymają również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla części uczniów zaplanowano także płatne staże, dzięki czemu będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz nawiązania kontaktów z pracodawcami.

Uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji projektów odbyło się 7 kwietnia w Toruniu.
Nasi beneficjanci to Gmina Miasta Brodnicy – na projekt “Kuźnia brodnickich talentów” otrzyma 823 446,00 zł, w projekcie uczestniczą 3 szkoły, ponad 780 uczniów. Głównym celem projektu jest poprawa wyników edukacyjnych uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy. Projekt obejmie wsparciem 783 uczniów.

Gmina Brzozie na projekt “Budujemy przyszłość” otrzyma ponad 212 tys. zł (98 uczniów, 1 szkoła) natomiast gmina Świedziebnia może liczyć na ponad 165 tys. zł (80 uczniów, 1 szkoła) na projekt “Edukacja szansą na lepszą przyszłość”.

(wind)