Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie

plakat dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow 2023.

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2023 roku.

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie, Wójt Gminy Brzozie ogłasza

Od 1 lutego 2023 r.

nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Brzozie.

W związku z powyższym osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, na terenie Gminy Brzozie, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje realizowane na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną i na których nie przewiduje się w najbliższym czasie budowy takiej infrastruktury.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa:

Uchwała Nr XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie oraz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 90% (udokumentowanych
i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie
8 tys. zł.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wzór 1 Wniosek o dofinansowanie oczyszczalni przydomowej 2022 24/01/2023 09:39 44 KB 611
doc Wzór 2 Oczyszczalnie przydomowe Pełnomocnictwo 2022 24/01/2023 09:39 29 KB 687