Dofinansowanie dla OSP Brzozie

OSP W BRZOZIU - NOWY SPRZĘT

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoziu  wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Urzędem Gminy w Brzoziu realizowała zadanie publiczne pn.  

“Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich”

Dzięki dofinansowaniu  FSURS – 12 000 zł, UG – 6 000 zł OSP  zakupiła dwa noszaki do aparatów powietrznych wraz z reduktorami, automatami i maskami oraz pięć kompletów ubrań specjalnych Nomex za łączną kwotę 20 713,20 zł.

OSP W BRZOZIU - NOWY SPRZĘT