Doradzą pokrzywdzonym

Urząd Marszałkowski organizuje cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. Spotkania odbędą się także w Brodnicy.

Gdy szukasz pomocy

Urząd Marszałkowski organizuje cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. Spotkania odbędą się także w Brodnicy.

Dyżury organizuje Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Spraw Społecznych. Podczas spotkań można otrzymać porady prawne na temat spraw związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu oraz przemocą w rodzinie. Prawnicy biura pomagają w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją, zaspokajaniem potrzeb rodziny i innymi wypadkami.

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Na konsultacje psychologiczne potrzebujący mogą liczyć w razie problemów i konfliktów w rodzinie, przemocy domowej oraz jej konsekwencji. Psycholodzy pomagają też osobom, w których rodzinach wystąpiły syndrom współuzależnienia, zaburzenia psychiczne, a także nadużycia seksualne. Z biurem współpracuje także specjalista do spraw sekt.

Biuro prowadzi Kujawsko-Pomorską “Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pod numer 800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-22. Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną poradę również w siedzibie biura przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu oraz pod numerem telefonu 56 659-13-99. Prawnicy i psycholodzy dyżurują od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00.

Osoby chcące spotkać się z prawnikiem podczas wyjazdowych dyżurów powinny umówić się na spotkanie telefonicznie. Dyżury w Brodnicy w placówce MOPS; przy ul. Ustronie w piątki ? 1 lutego, 1 marca; tel. 56 491-97-71;

(wind)