Dożynki Gminne 2019

Plakat Dożynki Gminne w Brzoziu 2019