Drogowy szlak. Z Jajkowa do Świecia nad Drwęcą

Szlak drogowy już był, ale niewygodny, więc go zmodernizowano.

Modernizacja drogi gminnej ma swoją techniczną nazwę: w technologii nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie bitumicznej. Można mieć swoje zdanie na temat nazwy takiego projektu, ważne jednak, że były pieniądze i prace wykonano. Te właśnie czynniki mają pierwszorzędne znaczenie dla kierowców.

Zadaniem objęto odcinek 0,8 km na trasie z Jajkowa do Świecia nad Drwęcą w gminie Brzozie, przy dofinansowaniu – 50 proc. – budżetu woj. kujawsko-pomorskiego (zaświadcza o tym tablica z Urzędu Marszałkowskiego).  Całkowity koszt owego zadania wyniósł 44 772 zł., a wykonawcą była firma PHU MAR-DAR Makówiec.

Tekst i fot. (wind)