Dwa listy

Dyrektor szpitala w Brodnicy Dariusz Szczepański zaplanował uruchomienie przy szpitalu przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Fakt ten wywołał reakcję lekarzy brodnickich, w efekcie wspólny list otwarty lekarzy i zarządzających POZ-ami, działającymi obecnie w Brodnicy.

List pierwszy

List drugi

Na list dziesięciu brodnickich lekarzy odpowiadają: Dariusz Szczepański, dyrektor szpitala i Piotr Boiński, starosta brodnicki. Podobnie jak list lekarzy, ten publikujemy w całości.

– Nie rozumiemy prawdziwych intencji autorów “Listu otwartego”, dotyczących troski o rozwój brodnickiego rynku usług medycznych.

List odbieramy  jako chęć zachowania dotychczasowego podziału pacjentów pomiędzy obecnych operatorów usług (“stref wpływów”), w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Czy ta sytuacja może wpłynąć na podniesienie jakości usług i podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców? Jesteśmy przekonani, że niestety nie. Ograniczanie konkurencji zawsze kończy się obniżeniem jakości usług i podwyższeniem ich ceny, co nie leży w interesie pacjentów,  za których jesteśmy odpowiedzialni.

Czy nie powinniśmy wystosować podobnego listu otwartego , kiedy jeden z operatorów otworzył w Brodnicy prywatny ośrodek rehabilitacyjny? Nie zrobiliśmy tego uznając,  iż tylko konkurencja realizowana na zdrowych zasadach będzie służyła naszym pacjentom.

Podejmując decyzję o uruchomieniu poradni POZ przy szpitalu, kierowaliśmy się ideą zbudowania jednostki ponadstandardowej, opartej o personel medyczny posiadający doświadczenie kliniczne (szpitalne).

Ponieważ posiadamy pełną infrastrukturę wspierającą porady lekarskie, czynną 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, zlokalizowaną w jednym miejscu, taką jak: badania laboratoryjne, badania obrazowe, jesteśmy w stanie udzielić natychmiastowej kompleksowej, pełnej porady lekarskiej, a w przypadku potrzeby skonfrontować lekarza POZ z lekarzem specjalistą zatrudnionym w naszej placówce.

Realizowana przychodnia ma przede wszystkim  zwiększyć dostępność do usług medycznych wszystkim mieszkańcom Powiatu (niezależnie od ich statusu materialnego i wiedzy na temat uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej). Ma skrócić kolejki.

Zapewnimy całodobową podstawową opiekę medyczną i ułatwimy dostęp do lekarzy specjalistów zatrudnionych w naszej palcówce. Zamierzamy otoczyć kompleksową opieką medyczną każdego naszego pacjenta: od noworodka doseniora. Pełną i stałą opiekę zapewnimy kobiecie ciężarnej, a potem matce z dzieckiem. Już istniejące w naszym szpitalu struktury, razem z nowotworzonymi, będą gwarancją właściwej koordynacji leczenia.Powołanie szpitalnego POZ stworzy warunki do  współpracy szeregu specjalistów,  w celu jak najszybszego i najskuteczniejszego stawiania diagnozy i podjęcia prawidłowego leczenia, co w nowoczesnej medycynie jest najważniejsze.

Niepokoi nas sformułowanie autorów listu o zmianie partnerskiego podejścia do procesów leczniczychrealizowanych na styku niepubliczne POZ – Szpital. Będziemy ze zdwojoną uwagą śledzili rozwój współpracy i o każdej nieprawidłowości skutkującej, nawet najmniejszym, narażeniem na szwank zdrowia pacjentów, dla dobra tych ostatnich, bezzwłocznie informować odpowiednie organy.

Pragniemy podkreślić, iż podejmując decyzję o uruchomieniu przychodni kierowaliśmy się tylko dobrem pacjenta (mieszkańca naszego powiatu), co jest jednym z głównych zadań samorządu powiatowego, jako organu założycielskiego szpitala. Nie zamierzamy z budżetu powiatu dofinansowywać tej działalności. Pozwólmy dokonać wyboru bezpośrednio zainteresowanym, gdyż POZ finansowany jest w oparciu o preferencje pacjenta.

Przy okazji tej dyskusji o przyszłości opieki zdrowotnej w powiecie , chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować całej załodze szpitala, niezależnie od sprawowanej funkcji i sposobu zatrudnienia, za dotychczasowe wielkie zaangażowanie w zmienianie wizerunku naszej lecznicy i uwierzenie, że ma ona szansę zostać najlepszym szpitalem powiatowych w regionie.

Dziękujemy również wszystkim sponsorom wspierającym szpital, na czele z samorządami naszego powiatu. Jesteśmy przekonani,  iż również władze samorządowe Jabłonowa i Zbiczna, które jeszcze nie podjęły decyzji o pomocy, działaniami szpitala niebawem zostaną przekonane, że warto go wesprzeć dla dobra naszych mieszkańców.

Piotr Boiński

Starosta Brodnicki,

Dariusz Szczepański

Dyrektor ZOZ w Brodnicy