Dyżur prawnika

Dyżur prawnika w Biurze ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

Szanowni Państwo !

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw). Pracownicy Biura podejmują również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Dyżury pracującego w Biurze prawnika odbywają się w każdym przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego raz w miesiącu.

Najbliższy dyżur w Grudziądzu odbędzie się  22 stycznia 2013 r. godz. 10.00- 14.00 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22

Prosimy telefonicznie uzgodnić godzinę przyjęcia, aby uniknąć zbędnego oczekiwania, pod numerem 56 / 462 63 61.

W Biurze można otrzymać porady prawne na temat spraw związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu oraz przemocą w rodzinie. Prawnicy pomagają  m.in. w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją i zaspokajaniem potrzeb rodziny.

Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną poradę również w siedzibie Biura przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu oraz pod numerem telefonu 56 659-13-99.

Biuro prowadzi Kujawsko-Pomorską “Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na numer 800-154-030 można dzwonić codziennie w godz. 17-22.