DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W GIMNAZJUM W BRZOZIU

Diagnoza potrzeb, obserwacja, rozmowy indywidualne oraz odpowiedzi zawarte w ankietach, były punktem wyjścia do zaplanowania różnorodnych formy realizacji zadań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe – profilaktyczne z pedagogiem w ramach godz. wych., zajęcia warsztatowe z wychowawcą na temat tolerancji, szacunku, asertywności pod hasłem „Stop przemocy”, udział przedstawicieli klasy IIB w SP w Jajkowie na Dniu Tolerancji (nasi uczniowie w roli aktorów w scenkach o tolerancji i życzliwości).

Społeczność szkolna włączyła się w akcję propagującą aktywny styl życia bez nałogów i używek w ramach „Narodowego Dnia Sportu”, cyklicznie odbywają się rozgrywki międzyklasowe w różne gry zespołowe. Odbyło się spotkanie uczniów wszystkich klas z przedstawicielem Sanepidu z Brodnicy. Tematyka dotyczyła m.in. zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających, w tym dopalaczy, e-papierosów. Propagując alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, zorganizowano biwaki klasowe, wycieczkę klas trzecich na Targi Hubertusa, w ramach działań związanych z doradztwem zawodowym, odbyła się szkolna wycieczka do Bydgoszczy na mecz siatkówki oraz na seans w kinie, w której wzięło udział aż 105 uczniów.

Rozbudzając zamiłowanie muzyczne uczniów, odbyło się spotkanie z muzyką „na żywo” pt. „The Rollinng Stones i ich twórczość”. Uczniowie gimnazjum promują również zdrowe odżywianie – przygotowano sałatki i musli w ramach „Dni Walki z cukrzycą” pod hasłem „Więcej wiem-zdrowo jem”.

Ogłoszono również konkurs profilaktyczny na plakat, komiks lub filmik dotyczący tematyki wylosowanej przez daną klasę spośród:

1) „Alternatywne spędzanie wolnego czasu – Żyję aktywnie!”,

2) „Zagrożenia Internetu – cyberprzemoc”

3) „Książka sposobem na nudę”

4) „Uzależnienia – alkohol – Nie bądź obojętny!”

5) „Uzależnienia – nikotynizm – Nie bądź obojętny!”

6) „Uzależnienia – telefon komórkowy, smartfon, tablet – Nie bądź obojętny!”

7) „Asertywność – sztuka odmawiania”

8) „Trzymaj formę – Jem zdrowo – żyję zdrowo!”

Podsumowanie w/w działań odbyło się 06.12.2016r. na apelu mikołajkowym z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy – Pani Mirosławy Grabowskiej – Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – oraz Wójta Gminy Brzozie – Pana Bogusława Błaszkiewicza. Dziękujemy za wsparcie, życzliwe słowa i fundusze pozyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które służą na zakup materiałów biurowych, papierniczych potrzebnych do realizacji w/w zadań oraz na nagrody dla uczniów.

Mikołajkowy apel był również okazją do podsumowania zmagań unihokeistów po półfinale wojewódzkim. Młodym sportowcom oraz ich trenerom – Pani A. Fiszer i Panu R. Fiszer należą się wielkie podziękowania za wysokie wyniki – Im – dziewcząt i II m chłopców.

Podziękowania należą się wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom za aktywne włączanie się do realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz integracyjnych społeczności szkolnej. Koordynatorem tych działań jest pedagog szkolny Pani Joanna Górzewska.

Zapewniamy, że przed nami kolejne pomysły i zadania wychowawczo-profilaktyczne, które będą wcielane w życie w nowym roku kalendarzowym. Tymczasem zapraszamy na bieżąco na profil Facebooka Gimnazjum w Brzoziu, gdzie można znaleźć aktualne wiadomości i zdjęcia.

Autor: M. Pucek