Dzień dziecka w Sugajnie

Przybyło wiele dzieci i młodzieży z rodzicami. Przygotowany był poczęstunek: pizza, owoce, lody i słodycze.

Dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach, za które zostały nagrodzone. Najlepszą atrakcją była lekcja aerobiku, w której udział wzięły dzieci i rodzice.

Na zakończenie było ognisko.

Autor: Katarzyna Leśniewska