„Dzień Seniora” w Świeciu

Obchody Dnia Seniora rozpoczęły się w dniu 23.02.2016 roku o godz. 10.45 we wtorek w świetlicy wiejskiej w Świeciu. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa w Jajkowie przy współpracy z Sołtys wsi Świecie Pani Krystyny Ćwiklińskiej. W obchodach udział wzięło 20 seniorów. Każdy przybyły senior został obdarowany czekoladą i laurką wykonaną przez dzieci ze szkoły w Jajkowie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jajkowie pod kierunkiem Pani Aleksandry Karpińskiej wykonały również część artystyczną. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy Pan Łukasz Guzowski przeprowadził pogadankę o niebezpieczeństwach „czyhających” na osoby starsze m.in. o „metodzie na wnuczka” czy „metodzie na policjanta”

Organizatorzy dziękują za pomoc sponsorom: Wójtowi Gminy Brzozie Panu Bogusławowi Błaszkiewiczowi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu.