Eliminacje powiatowe konkursu plastycznego

Przedszkolaki i uczniowie szkół od podstawowych do licealistów, wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”. Z uwagi na wysoki poziom prac, jury miało problemy z wyborem najlepszych.

Brawa dla Zosi!

Przedszkolaki i uczniowie szkół od podstawowych do licealistów, wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”.  Z uwagi na wysoki poziom prac, jury miało problemy z wyborem najlepszych.

Nadesłane prace uczniów oceniało jury w składzie: Maria Mełnicka (przewodnicząca), Magdalena Dobrosielska – Jankowska, Edward Łukaszewski i Marlena Kosińska.

W kategorii najmłodszych uczestników konkursu (przedszkola) z 42 nadesłanych prac najlepiej oceniono rysunek Zofii Wandziewicz z Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Brzoziu. Uznanie zdobyły także prace Bartosza Cieszyńskiego z Przedszkola im. M. Konopnickiej w Brodnicy oraz Wandy Czajkowskiej z Oddziału Przedszkolnego w Gołkowie. Jury wyróżniło dwie prace ? Martyny Ciesielskiej z Oddziału Przedszkolnego w Mszanie i Weroniki Iwańskiej z Przedszkola im. M. Konopnickiej w Brodnicy.

Wśród uczniów klas od I do III (nadesłano 45 prac) zwyciężyła praca Łukasza Łęgowskiego ze SP nr 7 w Brodnicy. Drugie miejsce zajął Igor Michalak z SP w Jabłonowie Pomorskim, a trzecie Marika Ninierza z SP w Gorczenicy. W tej kategorii wyróżniono pracę Nikoli Łubińskiej i Zuzanny Klóskowskiej ( obie z SP w Łaszewie).

W kategorii uczniów klas IV do VI nadesłano 55 rysunków. Najlepiej oceniono pracę Julii Gajdy z SP Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Miesiączkowie. Drugie miejsce zajęła Dominika Kowalska z SP w Nieżywięciu, a trzecie Oskar Kwiatkowski z SP nr 4 w Brodnicy. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Monika Bekier z SP w Strzygach i Wojciech Knuth ze SP nr 4 w Brodnicy.

Uczniowie klas gimnazjalnych nadesłali 24 prace, z których najlepiej oceniono dzieło Pauliny Zakrzewskiej z Gimnazjum w Szczuce.  Drugie miejsce przypadło Klaudii Wysockiej (Szczuka), a trzecie Wiktorii Murawskiej z Jabłonowa Pomorskiego. Wyróżnienie w tej kategorii uzyskała Monika Lejpamer ze Szczuki i Magdalena Wiśniewska ze Świedziebni.

W kategorii uczniów szkól ponadgimnazjalnych uznanie jury uzyskała praca Lawinii Chojnowskiej z Jabłonowa Pomorskiego. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Jurzyk , a trzecie Sylwia Zielińska ( obie z ZSRol. W Brodnicy). W tej kategorii wyróżniono pracę Joanny Weiss także z ZSRol.

– Wyróżnione prace zostały zakwalifikowane na eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Zapobiegajmy Pożarom” – informuje mł. bryg. Piotr Rutkowski z brodnickiej straży pożarnej. – Wszystkie wyróżnione prace można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.straz.brodnica.pl.

(wind)

 

for
przyimek: for, to, towards, for the love of