Energooszczędne rozwiązania i odnawialne źródła energii

Po sukcesie konkursu na projekt domu jednorodzinnego, nawiązującego do regionalnych tradycji oraz harmonizującego z krajobrazem i otoczeniem kulturowym, Urząd Marszałkowski ogłosił dwa kolejne konkursy architektoniczne.

 

Tym razem organizatorzy chcą wyróżnić projektantów, inwestorów i wykonawców interesujących w sensie estetycznym budynków, w których zastosowano energooszczędne rozwiązania oraz odnawialne źródła energii.

– Konkursy architektoniczne, wskazywanie dobrych praktyk projektowania, także w dziedzinie oszczędności energii, to najlepsze sposoby poszukiwania wyjściowych propozycji późniejszych działań inwestycyjnych. Debata na ten temat ładu przestrzennego, ładu urbanistycznego i architektury oraz edukacja społeczeństwa w tej sferze zaowocują, mam nadzieję, w nieodległej przyszłości piękniejszym krajobrazem, w którym będziemy się dobrze czuli i którego nie będziemy się wstydzić ? podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego konkursy prowadzą bydgoski i toruński oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pierwszy dotyczy realizacji zakończonych do końca 2013 roku, drugi obiektów oddanych do użytku w roku 2014.

jury oceni zgłoszone propozycje w czterech kategoriach:

– wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe

– jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe

– obiekty użyteczności publicznej

– budownictwo przemysłowe

Terminy zgłaszania wniosków do 13 kwietnia (obiekty z  2013) i do 11 maja (obiekty z  2014). Wszystkie szczegóły na stronie SARP (http://www.sarp.bydgoszcz.pl/)

(wind)