Otwarcie Izby Pamięci oraz Muzeum w Brzoziu

Plakat otwarcie muzeum

To wydarzenie się zakończyło

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Dyrektor Muzeum Brodnickiej Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Marcin Perliński serdecznie zapraszają na

Otwarcie Izby Pamięci oraz Muzeum w organizacji w Brzoziu.

  • Kiedy: 19 maja 2023r., godzina 17:30
  • Gdzie: Brzozie 48, 87-313 Brzozie

W programie

  • Uroczyste rozpoczęcie
  • Podpisanie porozumienia
  • Zwiedzanie wystaw:
    – „Historia, którą skrywa ziemia.”
    – „Sacrum w Gminie Brzozie. Nostalgiczna opowieść międzypokoleniowa.”
  • Prelekcje na tematy historyczne

Plakat otwarcie muzeum

Plakat otwarcie muzeum