Gimnazjum w Brzoziu. Gala laureatów

Dnia 11 kwietnia 2014r. odbyła się uroczysta gala lauratów konkursów przedmiotowych dla gimnazjum z województwa kujawsko-pomorskiego.

Z naszego gimnazjum udało się tam czworo uczniów:


Justyna  Kierzenkowska
– laureatka z dwóch przedmiotów: biologii i chemii

Marta Bieńkowska – laureatka z biologii

Bartłomiej Lewicki – laureat z chemii

Opiekun: Justyna Nizgorska

 

Marcin Malinowski – laureat z fizyki

Opiekun: Radosław Fiszer

Laureaci odebrali statuetki oraz zaświadczenia z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, które zwalniają m.in.  z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.