Gimnazjum w Brzoziu. Mistrzowie chemii

Dnia 25 maja 2014r. wybrano kandydatów na stypendystów Fundacji ORLEN – DAR SECA

Dwudziestu sześciu gimnazjalistów, pasjonatów chemii i przedmiotów ścisłych z całej Polski zostało wybranych do drugiego etapu ogólnopolskiego programu stypendialnego “Mistrzowie CHEMII”. Wśród nich znalazła się uczennica naszego gimnazjum: JUSTYNA KIERZENKOWSKAJ, która została laureatką kuratoryjnego konkursu z chemii. Dzięki temu mogła starać się o stypendium Fundacji Orlen.

W ramach stypendium Fundacja ORLEN – DAR SERCA pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakupu podręczników i pomocy szkolnych, udziału w programie zajęć dodatkowych, określonych przez szkołę oraz opłaca pobyt w internacie. Dodatkowo stypendyści otrzymują comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków, związanych z nauką. Fundacja przeznacza ok. 1.000 zł miesięcznie dla każdego stypendysty. Jest to jedno z najwyższych stypendiów fundowanych w Polsce, przyznawane na cały okres nauki w szkole średniej.

– Cieszę się, że talent chemiczny i olbrzymi wkład pracy Justyny został w ten sposób doceniony.

Autor: Justyna Nizgorska-zadowolona nauczycielka chemii Gimnazjum w Brzoziu.