Gimnazjum w Brzoziu. Rok Ludzi Wolności

W związku z Rokiem Ludzi Wolności na lekcję historii zaprosiliśmy bohatera wydarzeń z najnowszej historii Polski, Pana Zbigniewa Bujaka

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego ustanowił rok 2014, Rokiem Ludzi Wolności. Uczniowie Gimnazjum w Brzoziu na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, pod kierunkiem Pani Patrycji Brodzińskiej, dochowują staranności w obowiązku zachowania pamięci o życiu i działalności Wielkich Polaków. Czynnie uczestniczą w krzewieniu patriotyzmu poprzez przypomnienie szczególnych wydarzeń z historii Polski. Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych, wykonują gazetki w rocznice ważnych wydarzeń, przygotowują prezentację, np. 15 rocznica przynależności do NATO,25 rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.

W związku z Rokiem Ludzi Wolności na lekcję historii zaprosiliśmy bohatera wydarzeń z najnowszej historii Polski, Pana Zbigniewa Bujaka, który często przyjeżdża w okolice Brzozia. Duże zasługi co do organizacji spotkania miał uczeń kl. IIIa – Jarosław Truszczyński, który był w stałym kontakcie z Panem Bujakiem, konsultował z nim termin spotkania i tematykę zajęć. Pan Bujak w bardzo ciekawy sposób przedstawiał historię Solidarności, treść  21 postulatów, charakteru Obrad Okrągłego Stołu, dużo tez mówił o Lechu Wałęsie.