Gimnazjum w Brzoziu. Spektakl teatralny – formą profilaktyki

W Gimnazjum w Brzoziu odbyło się widowisko teatralne pt. “Układ zamknięty” z udziałem aktorów teatru ?Kurtyna? w Krakowie.

Na prośbę pedagoga szkolnego przedstawiono problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Niestety dopalacze to ciągle duży problem wśród młodzieży. Spektakl doskonalenie odzwierciedlił temat, a uczniowie wyrazili zadowolenie z wystąpienia.

W imieniu uczniów naszej szkoły dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za sfinansowanie przedstawienia.

Autor: Joanna Górzewska