Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż dobiega końca realizacja projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami.

Była to VII edycja projektu systemowego 2008-2014. W 2014 roku projekt zakładał zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie brało 20 osób w ramach kontraktu socjalnego.

W ramach projektu beneficjenci skorzystali z: warsztatów wspierających aktywizację zawodową – 20 osób, warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – 20 osób, kursu prawo jazdy kat. B – 11 osób, kursu kas fiskalnych- 4 osoby, kursu wózków jezdniowych – 4 osoby, oraz kursu sekretarki wraz ze stażem zawodowym – 1 osoba.

W ramach projektu został zorganizowany jednodniowy wyjazd o charakterze kulturalnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego