Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż dobiega końca realizacja tegorocznej edycji projektu systemowego. Projekt zakładał zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie brały 22 osoby w tym 17 osób w ramach kontraktu socjalnego, oraz 5 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu beneficjenci skorzystali z: warsztatów wspierających aktywizację zawodową, warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, warsztatów metod pracy w środowisku rodzinnym, kursu prawa jazdy kat. B, kursu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kursu kas fiskalnych oraz kursu komputerowego. Jedna osoba w ramach projektu uzupełniła wykształcenie w formie zajęć szkolnych.

W ramach projektu dla beneficjentów oraz ich otoczenia został zorganizowany jednodniowy wyjazd o charakterze kulturalnym do Solca Kujawskiego, a także powstał plac zabaw dla dzieci we wsi Mały Głęboczek.

W przyszłym roku GOPS w Brzoziu rozpocznie realizację kolejnej edycji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego